Õpetamise põhimõtted

ÕPETAMINE

Kuna ma ise elan Tallinnas, siis on minu õpetamise piirkonnaks Tallinn ja selle lähiümbrus. Aga viimasel ajal olen teinud tunde ka  interneti vahendusel, SKYPE ühenduse kaudu. Ka selline õpetamise vorm töötab väga edukalt. Seega pole oluline kus inimene füüsiliselt asub. Peamiselt teen ma koostööd täiskasvanutega, kellel on soov ennast arendada ning kes on nõus oma hobile, muusikale aega pühendama. Rääkides üldiselt minu õpetamise põhimõtetest, siis lähtun eelkõige inimesest, kellega koostööd teen. Kõigil on omad ootused, soovid ja tahtmised, võimalused ning eeldused. Võin julgelt väita, et iga inimese areng ja edasijõudmine sõltub peamiselt temast endast ning sellest, kas ta tahab õppida ja midagi saavutada. Õpetaja ülesanne on leida üles õpilases õppimise säde ja võimekus ning õpilast suunates ja motiveerides liikuda ühiselt püstitatud eesmärgi poole.
Õpilane ja õpetaja peavad leidma igal juhul ühise keele ja täieliku mõistmise ning tegema loovat ja avatud koostööd. Oluline on mida, miks ja kas õpilane on huvitatud õppima. Selge on see, et kui tahad midagi saavutada, tuleb teha tööd ning püsivus ja sihikindel tegevus viib alati tulemuseni. Nii nagu kõik inimesed, avastan ka mina maailma ning arenen iga päev. Ma õpetan seda, mida ise olen läbi proovinud ja oskan.