ÕHTUD MOSKVA LÄHISTEL

MÄNGI ja KUULA
PARVEPOISID - ÕHTUD MOSKVA LÄHISTEL

(Solovjov-Sedoi/Matussovski/Otto)

Aias vaikne kõik, puud ei kahise,
Loodus virgub taas koidu eel.
:,:Mulle õhtud need Moskva lähistel
Jäävad kallimaks kõikidest.:,:

Veereb jõevoog eemal raugena,
Helgib hõbekuu sinkjal veel.
:,:Kõlab, vaibub laul kuskil kaugemal
Nendel vaiksetel õhtutel.:,:

Kullake, miks pead mornilt painutad,
Milleks pilku peidad mu eest?
:,:Raske kõnelda, raske vaikida
Kõigest sellest, mis südamel.:,:

Varsti puhkeb koit, tuhmub tähistee,
Mulle ainult üht tõota veel:
:,:Et sul õhtud need Moskva lähistel
Meelest iial ei unune!:,:
Varsti puhkeb koit, tuhmub tähistee,
Mulle ainult üht tõota veel:
:,:Et sul õhtud need Moskva lähistel
Meelest iial ei unune!:,:

:,:Et sul õhtud need Moskva lähistel
Meelest iial ei unune!:,: