Ansamblimängu juhendamine

Koos musitseerimisel on alati olnud maagiline võlu. Seda juba väga ammustest aegadest. Erilist rahulolu pakub koos musitseerimine just osalejatele endile.
Kui see peaks ka hästi kõlama ning sellest koosmängust on sündinud midagi enamat, siis on seda ka teistel huvitav kuulata ja vaadata.
Tavaliselt on koos musitseerijad süvenenud oma mängu ja tegelikult ei osata näha ja kuulda üldpilti ja kõla. Kõrvalt kuulaja saab siinkohal olla paljuski abiks ning nõuandvaks pooleks.
Sellepärast on eriti ansamblimängu algfaasis vaja treenida teatud oskusi ning teada saada üldreegleid, mis tagaks oluliselt lühema ajaga palju parema tulemuse. Ansamblimängul on omad võlud. Tore on koos pilli mängida ning vastavalt oma tunnetus- ja väljenduoskustele sellest ka emotsionaalset muusikat vormistada.