Noodiõpetus ja solfedžo

Muusikalise keele mõistmise ja lugemise alus on kindlasti nootide tundmine. Nootide omavahelise rütmilise, harmoonilise kui ka kõrgusliku suhte mõistmine on üks peamine muusikalise kirjakeele aluseid. Kõrva treenimine muusikaliste fraaside meeldejätmiseks ning kirja panemiseks on ka üks peamisi ülesandeid, millega selles valdkonnas tegeletakse.  Teeme õpilasega koos diktaate – teritame muusikalist kuulmist, nootide kõrguste tabamist häälega, rütmiharjutusi.