Klaverisaade tähtharmoonia baasil

Kuna klaver on üks enim levinud pille, siis on see ka enim kasutatud nii soolopillina, koos ansambli või orkestriga, kammerkoosseisudes ning erinevate sooloinstrumentide ning laulu saatmisel. Klaveriga saab mängida nii harmooniat kui ka meloodiat, mis teeb temast mitmekesiste võimalustega instrumendi. Klaviatuurid, süntesaatorid ja elektriklaverid üldiselt on tänasel päeval põhilised abivahendid, mis on kaasaegses helistuudios kasutusel ja mille kaudu saab muusikategemise protsesse juhtida.
Oluline on osata  kasutada selle pilli võimalusi ning üks nendest on kindlasti saatefunktsioon. Minu peamine klaverimängu oskus on seotud tähtharmoonia abil klaverisaate kujundamisega enda laulu saatmiseks. Sedasorti klaverisaade on maailmas laialt kasutust leidnud. Kuulake näiteks, kuidas kasutab klaverisaadet Elton John või Tõnis Mägi. See jätab alati mõjuva mulje ning tegelikkuses pole see nii keeruline. Tähtharmoonia õppimine ja selle abil klaverisaate faktuuri kujundamine on väga loominguline ning põnev protsess.