MUL POLE MÕISA – megamix

MÄNGI ja KUULA
PARVEPOISID - MUL POLE MÕISA - megamix

(rahvalik)

:,:Ei mul pole mõisa, mul pole valda,
mul pole muud kui kõrtsmik kalla.:,:
:,:Kui ükskord ära suren ma,
ei keegi võta leinata. :,:

:,:Ei mul pole taga nuttijaid
ega surnuaeda mattijaid. :,:
:,:Vaat malm mul jalga pannakse
mind mere-aga põhja lastakse. :,:

:,:Seal kõik mind kiisad kiidavad
ja suured haugid austavad. :,:

:,:Mind vimmad viivad Viiburi
ja tursad toovad tagasi. :,:

:,:Ei mul pole mõisa, mul pole valda,
mul pole muud kui kõrtsmik kalla.:,:
:,:Kui ükskord ära suren ma,
ei keegi võta leinata. :,:

:,:Ei mul pole mõisa, mul pole valda,
mul pole muud kui kõrtsmik kalla.:,: